Iserit A/S siulersuisui

Iserit A/S siulersuisui pillugit ataani atuarneqarsinnaapput.

Peter Wistoft - Siulersuisuni siulittaasoq

- Peter Wistoft, 53-inik ukioqarpoq

- Kalaallit Airports A/S-imi aningaasaqarnermut pisortaq

- Siusinnerusukkut kukkunersiuisarfimmik siunnersuisarfimmillu Deloitte-mi piginnittoq. Kukkunersiuisutut Naalagaaffimmit akuerisatut ilinniagalik aammalu INSEAD-mi aqutseriaatsimik ilinniagalik.
Ingerlatseqatigiiffinni anginerusuni kukkunersiuisoq siunnersuisartorlu, pisiniarfiit, nukissiuuteqarfiit, tele allakkerisarfillu, sanaartornermut inissiaatileqatigiiffinnullu, pisortat allaffeqarfiinut - taakkununnga ilanngullugu Namminersorlutik Oqartussanut. Tamakku saniatigut suliffeqarfinni namminersortuni assigiinngitsuni kukkunersiuisoq siunnersortilu.
Misilittagaqarfigai ajornartoornermi aqutsineq, aaqqissuussaanermi allannguineq, kattunneq, avissaartitsineq, inuussutissarsiutinut allanut ilusilersuineq, børsinut nalunaarsuineq ilaalu ilanngullugit. Nalilersuillaqqissuuvoq, soorunalumi naatsorsuuserinermi missingersuusiornermilu ilisimasaqartuulluni.
Ukiuni 20-ni suliffeqarfimmik ingerlatsinermini sunilluunniit aqqusaagaqarnermi aqutsinermik misilittagalik.
Siulersuisunik ilinniartitsinermi misilittagalik, pingaartumik pitsaasumik ingerlatseqatigiiffinnik aqutsinermik.

- Iserit A/Sip siulersuisuinut juunip aallaqqaataani 2017-imi siulittaasunngorpoq

Peter Oluf Meyer - Siulersuisuni ilaasortaq

- Peter Oluf Meyer, 50-inik ukioqarpoq

- 2009-miilli kisimiilluni ingerlataraa POMEYER sanaassanik titartaasarfik.

- 2016-imili NIT-mi siulersuisunut ilaasortaq (Nuummi Illorsuaq Timersortarfik.
1985-imi - Nuummi sanasut naalagaanni ilinniartuuvoq, taavalu Thisted Teknisk Skole-mi sanasutut soraarummeerluni.
1989-imi - Byggeteknisk Højskole i København-imi Byggeteknikerinngorpoq.
1991-imi - Byggeteknisk Højskole i København-imi Bygningskonstruktørinngorpoq.
Ukiut taakku qaangiummata pingaartumik Nuummi siunnersortitut sulivoq, piffissalu ilaani Københavnimi.
Sanaartornerni pilersaarusiornernilu pitsaassutsimik qulakkeerinissaq anguniarlugu suliaqarpoq, tamakkununnga ilanngullugit immikkuualuttunik tamakkiisunillu pilersaarusiorneq, pilersaarusiorneq ataqatigiissaarinerlu ingerlataralugit.

- 2015-imi upernaakkulli Iserit A/S-imi siulersuisunut ilaasortanngorpoq 2015

Najánguak´Johansen - Sulisunit toqqarneqarluni siulersuisuni ilaasortaq

- Najánguak` Johansen 54-inik ukioqarpoq

- Iserit A/S-imi Attartortitsinermut pisortaavoq

- Aningaasaqarnermut tunngasunik ilinniagaqarpoq aammalu perorsaasutut ilinniartitsisutullu seminariemi ilinniarsimasutut aqutsinermik misilittagaqarpoq, ullumikkullu Iserit A/S-imi atorfeqarpoq.

- Ineqarnermut maalaaruteqartarnermut aalajangiisartut atuukkallarmata ukiumi atuuffiani kingullermi sinniisuuvoq ilaasortaallunilu

- 2012-imiilli Iserit A/S-imi siulersuisunut ilaasortaavoq sulisunit toqqarneqarluni (qinersinerit tamaasa qinigaaqqittarpoq, kingullermik 2016-imi)

Nungo Pedersen - Siulersuni ilaasortaq

Suli suliarineqarpoq

Mike Høegh - Siulersuisuni ilaasortaq

- Mike Høegh, 51 - nik ukioqarpoq

- Nuuk Oil ApS orsersortarfimmik piginnittoq namminersorluni suliffiutigalugu aqqartartut MASIK (aqqartartutut suliassanik, sanaartukkani imaatigullu angallassinermik)

- Kystskipperitut ilinniagalik (2006), Qatserinermi timmisartoqarfimmi qatserisartunut siulersorti (1998) aammalu Inuussutissarsiutigalugu aqqartartoq (1986).

- Sulinermi misilittagarai Teknikkimut Pisortaq / Sanaartornermut Pisortaq Mittarfeqarfinni (1999-2013), Mittarfeqarfinni Teknikkimut immikkoortortami pisoraq (1997-1999), Ingeniør Sanaartornermut qullersaqarfik Mittarfeqarfiit (1995-1997), Ingeniør Erik J. Nørskov ApS (1993-1995), Maskinfører / Qaartiterisartunut sulisitsisoq (1985-1993), Aqqartartoq (1986-manna tikillugu) Qatserisartoq (1986-manna tikillugu).

- Iserit A/S-imi 2005-imiilli siulersuisunut ilaasortaavoq, taassumalu saniatigut Imarsiornermik Ilinniarfimmi 2013-imiilli siulersuisunut ilaasortaalluni.