Tamanut neqeroortitsinermi illut tuniniakkat

Iserit A/S-mi inissianik tuniniaaneq

Kommunimi inissaaleqinerujussuaq pissutigalugu (pingaartumik Nuup illoqarfiani), Kommuneqarfik Sermersuumi Kom-munalbestyrelse 2009-mi aalajangerpoq, ”attartortumit piginnittumut” aaqqissuussineq tunngavigalugu, inissiat nalingin-naasut tuniniarneqarnerat unitsinneqassasoq, siunissamilu illut nutartigassat isatigassallu, kiisalu attartortittakkat sinne-ruttut inissianik piginneqatigiiffinni pioreersuniittut kisimik tuniniarneqartalissasut.

Imaappoq, inissiarsuarni quleriiaani initalinni, illuni ataasiakkaani affarleriinnilu paarilluakkani aammalu nutaamik illuliani maannakkut attartortutut nammineq najugarisaannik PISISOQARSINNAATITAANNGILAQ, taamatullu sanaartorfigisani tamakkunani illut inigineqanngitsut tamanut tuniniarneqarsinnaanatik.

Iserit A/S-ip – inigisap attartorunnaarnermi tunniunnerani imaluunniit naliginnaasumik aserfallatsaaliisoqarnissaanut nakkutilliinermut atatillugu, attartorneqartoq annertuumik aserfallatsaalineqarsimappat / nutarterneqarnissaanullu pisariaqavilluni, tamannalu najugaqartut immikkoortortaqarfiata ingerlatsinermut aningaasaataanit imaaliallaannaq ingerlanneqarsinnaanngitsoq paasiguniuk, illu pineqartoq tuniniarneqassanersoq, isaterneqassanersoq imaluunniit atorunnaavissinneqassanersoq pillugu aalajangissavaa.

Iserit A/S aalajangernissaminut  pileriartortittinermini pissutit pineqartut tunuliaqutigisarpaai:

- Illoqarfimmi / nunaqarfimmi inissianik inoqanngitsoqarpa?

- Utaqqisunut allattorsimaffik qanoq isikkoqarpa?

- Aserfallatsaaliinermi aningaasartuutit?

- Periarfissap aappaattut, isaterineq?

Tamanut neqeroortitsinikkut inissianik tuniniaaneq:

Inissiat attartukkat inigineqarunnaarneranniit Iserit A/S-imi nalunaarsorneqartarnerisa, inissiap tuniniarneqarnissaata aallartisarneqarnissaatalu tungaanut suliarineqartarnera imatut ingerlasarpoq;

 1. Iserit A/S-ip paasippagu attartorneqartoq najugarineqarnissamut naleqqukkunnaarsimappat.

 2. Iserit A/S attartukkamut / illumut sukumiisumik nassuiaasiortarpoq, tassungalu ilanngullugu aserfallatsaaliinissamut aningaasartuutit missingersuusiorlugit.

 3. Suliaq namminermi suliarineqareerpat aaliangerneqartarpoq illu tuniniarneqassanersoq (imaluunniit isaterneqassanersoq / atorunnaarsivinneqassanersorluunniit).

 4. Tuniniaanissamut akuersissut inissinneqareraangat, tuniniaanermi sulineq aallartittarpoq. Illu nalilersortinnissaminut (Nuummiinnaq tuniniakkanut) illunik tuniniaasartunut ingerlanneqartarpoq, tamannalu pereerangat illu tamanut neqeroortsitsinermi tuniniarneqarnera nittartakkatsigut www.iserit.gl, Nuuk Ugeavis, Sermitsiaq najukkamilu allagarsiiviit aqqutigalugit nalunaarutigineqartarpoq.

 5. Neqerooruteqartitsinermi piffissaritinneqartoq qaangiutereerangat, neqeroorutigineqartut tamarmik nalilersorneqartarput, qaffasinnerpaamillu neqerooruteqartumut tunineqartarluni.

 6. Neqerooruteqartitsinermi makinneqartoq nalunaarfigineqartarpoq, taamaalilluni tunisinerup ingerlanneqarnera, siunnersortinnerlu eqqartuussissuserisumillu ikiorsiissutigineqartoq aallartisarneqartarlutik.

”Attartortumiit piginnittuulerneq” aaqqissuussinertut inissianik tunisineq:

Attartortup nammineq inigisaminik pisiumalluni qinnuteqaateqarneraniit inigisap tunineqarnissaata tungaanut suliarinera imatut ingerlasarpoq;

 1. Attartortoq inigisaminik piserusunnerminik Iserit A/S-imut qinnuteqaammik nassiussissaaq.

 2. Iserit A/S-ip qinnuteqaat nalilersussavaa (illoqarfimmi / nunaqarfimmi inissiat attartortittakkat inigineqanngitsut utaqqi-sullu allattorsimaffianniittut amerlassusaat) aammalu attartortoq isumaqatigiissuteqarfigineqassaaq, inigisaa qaqu-gukkut alakkarterneqarsinnaanersoq pillugu.

 3. Illup nalilersorneqarnera akuerisaasumik illunik tuniniaasartunik pissarsiarineqassaaq attartortumullu saqqummiullu-gu.

 4. Attartortoq aningaaseriviminngaanniit uppernarsaammik tunniussissaaq illoq pisiarinerani naligitinneqartoq tunngavigalugu

 5. Suliaq namminermi suliarineqareeruni aaliangiunneqartarpoq attartortup inigisani pisiarisinnaaneraa.

 6. Tuniniaanissamut akuersissut Iserit A/S-iminngaanniit inissinneqareeruni, tuniniaanermi sulineq aallartinneqassaaq, attartortumullu pisinissaanut neqeroorut suliarineqarluni.

Apeqqutissaqaruit imaluunniit suliat ingerlanneqartarnerinik qulaani allaaserineqartunut annertunerusumik apeqqutissa-qaruit, Iserit A/S-imut oqarasuaat +299 36 30 00 imaluunniit mail iserit@iserit.gl –imut attaveqarnissannut tikilluaqqune-qarputit.