Skip til hoved indholdet

Bliv klogere på vores organisation

Hvordan klager jeg?

Gå tilbage

Klagevejledning

At bo i tæt naboskab, kræver det at kunne bo i fællesskab, samtidig med at kunne være sig selv.

Såfremt der er problemer med din nabo eller en anden i din bygning opfordrer vi til, at du først forsøger at tage et snak med pågældende, inden du sender en klage. Uoverensstemmelser løses ofte gennem en dialog. Det kan være, at din nabo ikke helt er klar over den generende adfærd.

Alle klagesager behandles alvorligt og sådan foregår en klage:

Iserit A/S behandler kun skriftlige klager, der sendes til iserit@iserit.gl

Klagen skal altid være konkret og skal indeholde navn og adresse på de involverede parter.

I tilfælde af mundtlig klage, vil du blive orienteret om, at klagen skal være på skrift. I nogle tilfælde kan boligrådgiverne dog være opsøgende på baggrund af personlige henvendelser.

Ved lovovertrædelse

Hvis det handler om lovovertrædelser som eks. vold, alvorlige trusler m.v. skal du selv sørge for anmeldelsen til politiet.

Hvordan behandles klagen

Administrationen af klagen behandles af boligrådgiveren, som vil gøre klageren bekendt med, at sagen bliver behandlet. De involverede parter kan blive indkaldt til en dialog, hvis det vurderes at kunne afhjælpe en eventuel konflikt. 

Klagen vurderes altid fra sag til sag og lejemålet kan opsiges/ophæves efter det 4. overtrædelse af gældende lovgivning eller husordensregler.

Klagen forældes efter 1 år.

Uenig med Iserit A/S´ afgørelse indbringes for Retten i Grønland

Er du uenig i Iserit A/S´ afgørelser, sagsbehandling eller rådgivning, kan sagen indbringes for Retten i Grønland. Lejer afholder selv udgifterne hertil.