Skip til hoved indholdet

Iserit A/S-mi susoqarneranik paasissutissat kingulliit malinnaaffigikkit

Ineqarnermut akiligassat aaqqiivigineqarneri

Uterit

Ineqarnermut akiligassat 1. januar 2023-miit aaqqiivigineqarnissaat

 

Nuummi Nuussuarmilu ilaqutariit arlallit illuini tamani Iserit A/S-imit aqunneqartuni 1. januar 2023-miit ineqarnermut akiligassaq agguaqatigiissillugu 3%-imik qaffassaaq.

Kisiannili inissiani attartortittakkani Nuummiinngitsuni/Nuussuarmiinngitsuni ineqarnermut akiligassaq qaffassanngilaq.

Inissiani ineqarnermut akiligassamik qaffaavigineqartussani attartortut tamarmik allakkanik ineqarnermut akiligassat qaffanneqarnissaannut tunngatillugu ilisimatitsissutinik nassinneqarnikuupput.

 

Apeqqutissaqarpit?