Skip til hoved indholdet

Din ret og pligt som lejer

Der medfølger både ansvar og muligheder i almen lejebolig. For at du kan få det fulde udbytte af din bolig som lejer igennem Iserit A/S, bør du derfor være opmærksom på følgende praktiske, økonomiske og juridiske forhold:

 • At du har økonomiske forpligtelser i form af din månedlige husleje.
 • At du har både ansvar og muligheder, hvad angår vedligeholdelse og forbedring af din bolig.
 • At det er godt at kende til loven med både rettigheder og forpligtelser.

 

Husleje

En vigtig forudsætning for, at du kan være lejer i en af Iserit A/S´ boliger er, at du betaler huslejen til tiden hver måned.

Betaling

Al betaling skal foregå via bank, PBS, Telepost eller Pilersuisoq. Husleje betales forud, og huslejebetaling skal være Iserit A/S i hænde senest den tredje hverdag efter forfaldsdagen. Betalingen forfalder d. 1. i måneden.

Undgå rykkere

Iserit A/S anbefaler, at du tilmelder huslejebetalingen til PBS. Her kan du tilmelde dig Betalingsservice, så dine fremtidige huslejeregninger bliver betalt til tiden. Du får hver måned en oversigt fra banken, hvor du kan se, hvilke regninger der betales.

Husk

Det kan tage et stykke tid, før tilmeldingen er registreret. Betal derfor regningen som du plejer, indtil din tilmelding står på betalingsoversigten fra banken.

Her kan du tilmelde dig på huslejebetalingen til PBS

hvor du også kan se reglerne

Boligsikring

 

Du kan igennem din kommune søge om boligsikring. Her ydes til husstande, der bor i en lejebolig. Boligsikring ydes på baggrund af husstandens aktuelle indkomst samt antallet af børn med fast bopæl i boligen.

Ansøgning

Vil du søge om boligsikring, skal du udfylde en blanket online via www.sullissivik.gl eller hos dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Du skal her vedlægge din lejekontrakt sammen med blanketten. Du kan søge, ligeså snart du har fået lejekontrakten.

Husdyr

Hold af hund/kat er tilladt i boliger med egen indgang efter indbetaling af depositum jf. gældende regler. I boliger med fælles trappeopgang er hold af hund/kat ikke tilladt.

Vejledning i hvordan du forholder dig, hvis du har mulighed for og gerne vil holde hund eller kat i dit lejemål hos Iserit A/S

1. På vores hjemmeside eller ved henvendelse til Iserit A/S kan du få oplyst, om det er tilladt at holde hund eller kat i din bolig.

2. Hvis det er tilladt at holde husdyr i din bolig, skal du henvende dig til Iserit A/S, som vil udstede et bekræftelsesbrev på, at du har lov til at holde husdyr i dit lejemål. Inden udstedelse af bekræftelsesbrev, indbetales et honorar på 300,00 kr.

3. Bekræftelsesbrevet skal du medbringe til kommunen sammen med dit husdyr. Borgerservice foretager her en vurdering af husdyret og tjekker om reglerne for vaccinationer, sterilisation / kastration, ejerforhold, forsikring mv. er i orden. Kommunen giver herefter en tilladelse til, at du må holde det pågældende husdyr, samt registrerer det på adressen i deres system.

4. Tilladelsen fra kommunen medbringes til videre behandling hos Iserit A/S, hvor du opkræves et husdyrdepositum jf. Landstingsforordningen om leje af boliger §50 stk. 6, svarende til 3 måneders husleje. Når husdyrdepositum er betalt, udsteder Iserit A/S et endeligt ”bevis for tilladelse til hold af husdyr” til dig.

Installering af vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler

Der er vigtige forholdsregler, som gør sig gældende, før der kan installeres vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler i dit lejemål.

Som beboer i Iserit A/S er det ikke tilladt selv at udføre installationsarbejde af vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler, da fejludførelse i værste tilfælde kan give en omfattende omkostning på grund af vandskade og med risikoen for bygnings- og materiale skade til følge.

I henhold til lovgivning anses vandskade som en forsætlig handling, der forårsager en opsigelse af lejemålet samt økonomiske konsekvenser for lejeren.

Derfor skal installering af de pågældende hvidvarer udføres af en sagkyndig, hvor udgifter dertil betales af lejeren selv.

Derudover skal der hentes tilladelse fra Iserit A/S for installering af de pågældende hårdhvidevarer ved at udfylde blanketten, der hedder ansøgning om tilladelse af installation.

Klagevejledning

At bo i tæt naboskab, kræver det at kunne bo i fællesskab, samtidig med at kunne være sig selv.

Såfremt der er problemer med din nabo eller en anden i din bebyggelse opfordrer vi til, at du først forsøger at tage et snak med pågældende, inden du sender en klage. Uoverensstemmelser løses ofte gennem en dialog. Det kan være, at din nabo ikke helt er klar over den generende adfærd.

Alle klagesager behandles alvorligt og sådan foregår en klage:

Iserit A/S behandler kun skriftlige klager, der sendes til iserit@iserit.gl

Klagen skal altid være konkret og skal indeholde navn og adresse på de involverede parter.

I tilfælde af mundtlig klage, vil du blive orienteret om, at klagen skal være på skrift. I nogle tilfælde kan boligrådgiverne dog være opsøgende på baggrund af personlige henvendelser.

Ved lovovertrædelse

Hvis det handler om lovovertrædelser som eks. vold, alvorlige trusler m.v. skal du selv sørge for anmeldelsen til politiet.

Hvordan behandles klagen

Administrationen af klagen behandles af boligrådgiveren, som vil gøre klageren bekendt med, at sagen bliver behandlet. De involverede parter kan blive indkaldt til en dialog, hvis det vurderes at kunne afhjælpe en eventuel konflikt. 

Klagen vurderes altid fra sag til sag og lejemålet kan opsiges/ophæves efter det 4. overtrædelse af gældende lovgivning eller husordensregler.

Klagen forældes efter 1 år.

Uenig med Iserit A/S´ afgørelse indbringes for Retten i Grønland

Er du uenig i Iserit A/S´ afgørelser, sagsbehandling eller rådgivning, kan sagen indbringes for Retten i Grønland. Lejer afholder selv udgifterne hertil.

Husordensregler

Husk, ordensregler gælder ikke kun de andre!

Det er vigtigt, at man tager hensyn til sine naboer og andre medbeboere. Et godt forhold mellem beboerne er i væsentlig grad medvirkende til tryghed og trivsel i et godt boligmiljø. Udlejer kan opsige eller, hvis forholdet er af væsentlig karakter, ophæve, lejemålet, hvis lejer ikke overholder ordensregler, misrøgter boligen, udøver hærværk på denne, eller kommer i restance med betaling af husleje eller varme.

Du kan læse mere om husordensregler i dit område med følgende punkter:

 • Affald
 • Fælles altangange og trapper
 • Antenner
 • Bad, bruser, toiletter, vandhaner m.v
 • Forurening
 • Husdyr
 • Værktøj, musik m.v
 • Pulterrum
 • Radiatorer
 • Skiltning
 • Tøjvask
 • Ændringer i boligen
 • Ordensregler skal overholdes

Husordensregler for Nuuk og bygderne

Husordensregler for Paamiut og bygderne

Husordensregler for Tasiilaq og bygderne