Skip til hoved indholdet

Bliv klogere på vores organisation

Bestyrelsen

Gå tilbage

Bestyrelsen har 5 medlemmer. De 4 er valgt af repræsentantskabets medlemmer og 1 er valgt blandt Iserit A/S´ medarbejdere.  

 • Indtrådt 24. april 2020 som formand.

  • 2020 - Administrerende Direktør i Lumina Sustainable Materials A/S (tidligere Hudson Greenland A/S)
  • 2017-2020 Administrerende Direktør i Xploration Services A/S
  • 2011-2016 Administrerende Direktør i True North Gems Greenland A/S
  • 2001-2011 Projektchef indenfor fiskeindustrien i Nordgrønland
  • Bestyrelsesformand for Iserit A/S siden 24. april 2020

   

  Erfaring og kompetencer:

  • Virksomhedsstrategi
  • Strategiimplementering
  • Dynamisk organisationsudvikling
  • Ledelse og Forandringsledelse
  • Personaleledelse
  • Budgetter og finans
  • Analyse
  • Drift og produktion
  • Kontraktforhandlinger
  • Kommunikation
  • Internationalt samarbejde
  • Driver enkeltmandsvirksomhed POMEYER sanaassanik titartaasarfik - byggerådgivning og tegnestue siden 2009.
  • Bestyrelsesmedlem NIT (Nuummi Illorsuaq Timersortarfik/ Godthåb-hallen) siden foråret 2016.
   • I 1985 - Tømrersvend ved mesterlære i Nuuk og svendeprøve i Thisted Teknisk Skole.
   • I 1989 - Byggetekniker ved Byggeteknisk Højskole i København.
   • I 1991 - Byggekonstruktør ved Byggeteknisk Højskole i København.
  • Har i årene herefter været beskæftiget i rådgivningsbranchen primært i Nuuk og i en periode i København.
  • Erfaring med at sikre kvalitet i alle faser i byggeri, anlæg og projekter, herunder henholdsvis detail - & overordnet projektering og koordinering.
  • Bestyrelsesmedlem i Iserit A/S siden foråret 2015.
  • Ejer af Nuuk Oil ApS tankstation og selvstændig, dykkerfirmaet Masik (dykning, anlægsarbejde og søtransport).
  • Uddannet som Kystskipper (2006), indsatsleder brand og fly (1998), akademiingeniør (1993) og Erhvervsdykker (1986).
  • Erhvervserfaring som Teknisk Direktør / Anlægschef Mittarfeqarfiit (1999-2013), chef for Teknisk afd. Mittarfeqarfiit (1997-1999), ingeniør i Anlægsorganisationen Mittarfeqarfiit (1995-1997), Ingeniør for Erik J.Nørskov ApS (1993-1995), Maskinfører/minørformand (1985-1993), dykker (1986 - nutid).
  • Bestyrelsesmedlem i Iserit A/S siden siden 2005 og derudover bestyrelsesformand, Imarsiornermik Ilinniarfik siden 2013.
 • Indtrådt 24. april 2020 som bestyrelsesmedlem.

  (Der foreligger endnu ikke en nærmere beskrivelse af Nungo Pedersens baggrund)

 • Indtrådt 28. april 2021 som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

  • 2021 – Bestyrelsesmedlem Iserit A/S (medarbejdervalgt)
  • 2009 – HR Chef i Iserit A/S (Nuuk)
  • 2003 – 2009 Afdelingsleder, Erhvervsgruppen Administration ApS – Capital Group ApS (Århus)
  • 2001 – 2003 Salgs- og indkøbsassistent, Grundfos A/S (Bjerringbro)

   

  Erfaring og Kompetencer:

  • Organisationsudvikling
  • Strategi- og forretningsudvikling
  • Innovationsledelse og driftsoptimering
  • Rekruttering og medarbejderafvikling
  • Strategiarbejde og implementering
  • HR og personaleledelse
  • Budgetter og økonomi
  • Juridisk arbejde
  • Stiftelse og administration af I/S- og ApS-selskaber


Vedtægter for Iserit A/S

Vedtægter for Iserit A/S' blev godkendt 2. december 2019 og har følgende overskrifter:

 • Navn, hjemsted og formål
 • Kapital
 • Generalforsamling
 • Bestyrelsen
 • Direktion og tegningsregel
 • Regnskab og Revision

 

Du kan læse vedtægten ved at klikke på nedenstående banner.

 • Vedtægter for Iserit A/S


Forretningsorden for Iserit A/S´ bestyrelse

Forretningsorden for Iserit A/S Bestyrelse har følgende overskrifter:

 • Bestyrelsens første møde
 • Formanden
 • Indkaldelse og hyppighed
 • Mødeledelse og Beslutningsdygtighed
 • Stemmeregler
 • Forhandlingsprotokol
 • Tavshedspligt
 • Ansættelse af direktør m.v.
 • Selskabets ledelse
 • Direktionens beretning
 • Årsrapportens udarbejdelse
 • Revision

 

Du kan læse forretningsordenen ved at klikke på nedenstående banner.

 • Forretningsorden for Iserit A/S´ bestyrelse


Iserit A/S Årsrapporter

Iserit A/S Årsrapporter har følgende overskrifter:

 • Selskabsoplysninger
 • Organisationsoversigt
 • Ledelsespåtegning
 • Revisitionspåtegning
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Ledelsesberetning
 • Anvendt regnskabspraksis
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noter

 

Hvert år udarbejdes et regnskab for hele Iserit A/S organisation, som kan læses ved at klikke på nedenstående bannere.

 • Iserit A/S Årsrapport 2020

 • Iserit A/S Årsrapport 2019

 • Iserit A/S Årsrapport 2018

 • Iserit A/S Årsrapport 2017

 • Iserit A/S Årsrapport 2016

 • Iserit A/S Årsrapport 2015

 • Iserit A/S Årsrapport 2014

 • Iserit A/S Årsrapport 2013

 • Iserit A/S Årsrapport 2012

 • Iserit A/S Årsapport 2011

 • Iserit A/S Årsrapport 2010

 • Iserit A/S Årsrapport 2009

 • Iserit A/S Årsrapport 2008

 • Iserit A/S Årsrapport 2007

 • Iserit A/S Årsrapport 2006