Skip til hoved indholdet

Herunder kan du læse Iserit A/S' pressemeddelelser

Senest nyheder fra pressen

 • Her ses Iserit A/S' svar til pressen d. 12. januar 2023, som ikke er medtaget i artiklen d. 20. januar 2023 i sermitsiaq.ag: Kollegielejer: Umenneskelige boligforhold i kollegiet

   

  Hvilke kriterier har Iserit A/S i forhold til hvilken stand, en lejebolig skal være i, før boligen kan tilbydes til en lejer?

  • Før en bolig kan anvises, har Iserit følgende procedurer der skal være opfyldt:
  1. Boligen bliver besigtiget ved fraflytning af en Tekniker eller Inspektør.


  2. Hvis der tidligere har været konstateret vandindtrængning eller fugtskader i boligen, bliver R&T eller ACS rekvireret til at udføre forundersøgelse af indeklima for at se om der er tegn på følgeskader. Dette er en fastpris aftale Iserit har indgået med R&T eller ACS.


  3. Der bliver udført El,- VVS- og tømrergennemgang efter vurdering af boligens tilstand. Dette er en fastpris aftale Iserit har indgået med forskellige firmaer/håndværker.


  4. Iserit igangsætter normaistandsættelse af boligen. Dette er en fastpris aftale Iserit har indgået med forskellige malerfirmaer.


  5. Når boligen er færdig-istandsat, bliver der udført en afsluttende indeklimaundersøgelse af R&T. Rapporten bliver afleveret til den nye lejer som bevis på at boligen er istandsat til vores minimumskrav."

   

   

  -Hvilke kriterier har Iserit A/S i forhold til hvilken stand, et kollegieværelse som Iserit administrerer skal være i, før kollegieværelsen kan tilbydes til en studerende?

  • "Normalistandsættelser af ungdomsboliger og kollegieværelser følger ikke samme procedure som alm. lejemål da lejeperioden for disse lejemål ofte er kortere. Før indflytning bliver ungdomsboliger og kollegieværelser gjort funktionelt ift. El og VVS-installationer. Derudover skal boligen være brugbar på snedker og tømrerområdet. Malerarbejdet bliver kun udført hvis det vurderes at der er behov for det. Det er derfor sjældent at der er behov for at udføre en total istandsættelse af ungdomsboliger og kollegieværelser som vi gør på alm. lejemål. Den proces tilgodeser behovet for at ungdomsboliger og kollegieværelser kan anvises hurtigt sammenlignet med almindelig lejemål."

  • "For Kollegieværelser som Iserit administrerer for Kommunen gælder yderligere særlige visitationsregler og det er Majoriaq i Kommuneqarfik Sermersooq der i deres respektive byer forestår visitering til kommunale kollegieboliger."

   

  -Hvad er procedurerne i Iserit, når en lejer af kollegieværelse eller lejebolig henvender sig til Iserit omkring problemer med skimmelsvamp i boligen?

  • "Procedure er at lejemålet bliver besigtiget. Hvis der er tegn på fugtskader, luftfugtighede i boligen er for højt eller andre tegn på fugt, bliver R&T eller ACS rekvireret til at lave yderligere destruktive undersøgelser og indeklima målinger. Bliver der konstateret fugtskader og evt. skimmelsvampe, bliver lejeren genhuset. Iserit A/S har renoverings vakanter der tages i brug når et lejemål skal gennemgår større istandsættelser. Derudover har Iserit A/S almindelig vakantboliger der tages i brug hvis et lejemål skal gennemgå en kort istandsættelse, f.eks. mindre vandskader."

  • "Hvis der opstår vand- og fugtskader i boliger der er under garantiperiode, bliver de ansvarlige entreprenører kontaktet for at afhjælpe fejl og manglen og Iserit kan assistere med genhusning af lejer hvis det vurderes at der er behov for det."

   

  -Hvilke muligheder har en lejer af bolig eller kollegieværelse, når der opdages tegn på skimmelsvamp?

  • "Hvis der skal udføres større istandsættelsesarbejdet af boligen efter vand- eller fugtskader som ikke skyldes misligholdelse af boligen, er det efter almindelig procedure at lejeren bliver genhuset i renoverings vakant indtil lejemålet er klar til tilbageflytning. Iserit A/S står for flytning af lejeren til renoverings vakant og tilbage igen. I almindelig lejemål (ikke kollegier og ungdomsboliger), kan lejer i nogle tilfælde blive tilbudt erstatningsbolig hvis renoveringen vil tage lang tid eller det vurderes at det er bedre at udføre renoveringer af flere boliger på en gang i samme blok."

   

  -Er der nogen form for tilsyn, der holder øje med, om procedurer i forhold til skimmelsvamp bliver fulgt, og hvordan foregår det?

  • "Hvis en lejer henvender sig omkring fugtproblemer i boligen, bliver lejeren besøgt og får vejledning til hvordan man får bedre indeklima i boligen. Lejere får disse vejledninger ved indflytning, ligesom vejledninger om gode indeklima i boligen også ligger på Iserit hjemmeside. Lejere bliver også informeret om at de har ansvaret for at fjerne fugt og skimmelsvampe, hvis et angreb af fugtskader alene er opstået på grund af forkert brug af boligen, hvilke er det der sker i mange tilfælde. Det er meget sjældent at Iserit A/S pålægger lejere at afholde udgifter for istandsættelse af boligen efter fugt og skimmelsvampe problemer pga. forkert brug af boligen."

  • "Iserit A/S har løbende kurser og uddannelser af vores medarbejdere, Inspektører og Teknikere, om håndtering af fugt- og skimmelproblemer i boliger. Iserit´s Inspektører og Teknikere kan også udføre mange forskellige målinger af indeklima og tests af skimmelsvampe i boligerne. Dog har Iserit A/S fast aftale med R&T og ACS, især i forbindelse med istandsættelse af tomgangs boliger."

   

  -Er der besigtigelse af et kollegieværelse, før det lejes ud?

  • "Ja, der bliver altid udført fraflytningssyn og indflytningssyn."

   

  -Hvordan vurderer I, at et kollegieværelse trænger til at blive istandsat, før den næste lejer skal flytte ind?

  • "Kollegieværelser på Marlulissat C.E. Jansensvej 13 er som tidligere informeret omfattet af særlige regler."

  • "Hvad angår normalistandsættelse af tomme boliger, har Iserit A/S fastpris aftale med 7 forskellige malerfirmaer, hvor et rums f.eks. koster 5300kr. for  malerarbejde i gruppe A."

  • "Lejere i kollegieværelser har 3 måneders depositum svarende til maks. 900kr.x3. Hvis det f.eks. vurderes at værelset kun bør have gruppe A maling, handler det enten om at lade værelset stå tom i længere tid under istandsættelse og pålægge fraflytteren den udgift eller gøre værelset funktionelt og brugbar til næste lejer hurtigst muligt."

   

  -Når et kollegieværelse ikke istandsættes ved skift af lejer, hvor lang tid går der imellem istandsættelser af kollegieværelser?

  • "Der bliver altid udført fraflytningssyn netop for at vurdere behov for istandsættelser. Og i langt de fleste tilfælde har vi vores maler med ud til at lave vurdering af hvilke type istandsættelse en bolig har behov for, om det skal være Gruppe A, B eller C istandsættelser."

   

  Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen

  Torben Kortegaard
  Pisortaq/ Direktør