Skip til hoved indholdet

Inissiamik najugalinnut iluaqutissanik siunnersuutinik kikkunnut tamanut aserfallatsaaliuinermik siunnersuutinillu imaqarpoq. Assigiinngitsorpassuarnillu, attartornermut inatsisit, aaqqissuussinerit, aserfallatasaaliuinerillu aamma imarivaai.

Attartukkavit isertinnginnerani ini iluarsaanneqartarpoq. Iserit A/S-ip misissortarpaa ajunngitsumik iluarsaanneqarsimanersoq inissianik attartortitsisarneq pillugu, Inatsisartut peqqussutaat 2005-imeersoq malillugu. 
Attartortut allanngoraangata ilanngullugu inissiat oqoqarnersut aammalu oqumik kingunerlutsitsisoqarsinnaasoqarnersoq misissortarpaa.

Inigisamut iserteruit illit akisussaaffigivat illup ilua aserfallatsaaliornissaa. Ataani takusinnaavatit siunnersuutinik iluaqutaasinnaasunik illillu ineqartutut iliuuserisinnaasatit atortussaasinnaasut pillugit paasissutissat.

Pitsangorsaatissat - iluarisannik inissianni pitsanngorsaagit

 

 • Nalunngiliuk inissianni nammineerlutit pitsanngorsaanissannut periarfissaqarlutit?

 • EQQAAMALLUGU Iserit A/S-imut allakkatigut qinnuteqaqqaassagavit.

Iluarsaassinerit aserfallatsaaliuinermillu siunnersuutit

Inissiami attartukkami nammineq pitsanngorsaanissamik periarfissaq

Qalipaaneq.

 

Qilaanik: 

 • Qilaaq eqqiarneqassaaq qaqorsaat svampilu atorlugit, kingornalu imermik
 • Qilaami putut marraasersorneqassapput
 • Natiit pisatallu assiaqutserluarlugit plastikki qalipaanermullu nipittartoq atorlugit
 • Qilaaq qaqortumik qalipanneqassaaq (Glans 5)

 

Iikkanik:

 

 • Iikkat eqqiarneqassapput qaqorsaat svampilu atorlugit, kingornalu imermik
 • Iikkami putut marraasersorneqassapput
 • Listit, ledningit ikkuttarfii allallu qalipaanermut nipittartumik assiaqutserneqassapput
 • Iikkat qaqortumik qalipanneqassapput (Glans 10)

 

*Qisuit, matserfiit, igalaat saavi listillu qaqortumik qalipanneqassapput (Glans 40)

Illup iluata silaannaa - illup iluata silaannaa peqqinnarnerutiguk

 • Silaannarissarfiup ristitai unitsissanngilatit. Inissiami nutaami oqorsarneqarluarsimasumi najugaqaraluaruilluunniit akiligassatit ANNIKINNERULERNAVIANNGILLAT.

 • Inissiami pisoqqami oqorsarluarneqarsimanngitsumilu najugaqaruit ullormut marloriarlutit minutsit qulit silaannarissartassaatit.

 • Silaannarissarfitsigut silaannarissaanikkulluunniit isugutak aniatinneqartarpoq, taamaalilluni inissiami oqoqalerneq ajorpoq.

 • Isugutak ilaatigut uffarnermit nerisassiornermillu pilersarpoq - katillugu ullup unnuallu ingerlanerani inuk ataaseq erngup 4 liiterit nalinganik aalaliortarpoq!

 • Inip iluani pujortarnikkut putsup akui tappiorannartut ajoqutaalersinnaasut pequtinut nippussuuttarput il.il. Sapinngisamik silami pujortartoqartassaaq.

 • Naneruut ikumasoq takusinnaanngisatsinnik aamma aniatitsisarpoq ajoqutaasinnaasunik. Naneruutinik amerlasuunik ikititerinermut taarsiullugu qulleeqqat alianaarsaatigissallugit pitsaanerpaavoq.

 • Eqqiaakulagit, taamaalilluni illup pujoralaata uumasuaraasa uumaffigisinnaasaannik pujoralaqassanngilaq.

Isugutak pinaveersaaruk silaannarissaasarnikkut

Illup iluata silaannaa peqqinnarnerusoq

Oquk pillugu paasissutissat siunnersuutillu

Kuuffuut milittoornissaat pinaveersaaruk

Kemikalianik ajoqutaasunik atuinngikkaluarluni kissarsuummik eqqiaaneq

*Uku atussavatit: Imeq, seqqartaat, natron, erruut, seernartoq skåleerarlu

Kissarsuummik eqqiaaneq:

 • Ovnimiit risti bradepandellu niukkit.
 • Imermut natronit alussaatit marluk akuliunneqassapput, kinertunngorlugu.
 • Kissarsuutip iluani eqqiagassat tamakkerlugit tanikkit. Natronip imerpalasup qalipaataa kajortissaaq.
 • Sivikinnerpaamik 12 tiimit uninngatiguk.
 • Erruummik allarteruk.
 • Seqqartaat seernartumik immeriarlugu natronip sinnikui seqqartarneqassapput.
 • Tamatuma kingorna erruummik allarterneqassapput.
 • Kissarsuutip ilua panerniassammat 15-20 minutsit sakkukitsumik ikumatiguk.

Kissarsuutip igalaartaanik eqqiaaneq:

 • Imeq natronillu skålimi akuiluteqqikkit, kinertunngorlugu.
 • Igalaartaanut tarngutiguk 30 minutsillu uningatillugu.
 • Erruut masattoq atorlugu ipeq natronikullu allartikkit.

Kissarsuutip salinnissaa

Nukissiuutit - akiligassatit annikinnerulersikkit

 • Inini tamani assigiimmik kiassuseqartikkit. Termostatit tamaasa inini tamani assigiimmik inissikkit.

 • Silaannarissarfiit silaannarissaanerluunniit aqqutigalugit isugutak aniatinneqartarpoq, silaannarlu panertoq isaatinneqartarluni. Silaannaq panertoq silaannarmut isugutattumut sanilliullugu silaannaq panertoq kiassassallugu akikinneruvoq.

 • Kiassiummik pisigit inimilu kiassuseq uuttortarlugu. Kiassuseq gradimik ataatsimik appartikkaanni ukiumut 1.000 kr.-t akiligassanit sipaarneqarsinnaapput. Assersuutigalugu misilillugu 21 gradiutinnagu 20 gradiutiguk.

 • Errorsiviup ulikkaaqqissaarlugu immertarneratigut imermik sipaarit, erruinermi baalia atorsinnaavat aamma erngup nillertinnissaata tungaanut kuutseqinagu. Nillataartitsivimmi nillarsiisinnaavutit.

 • Panersaavimmi atisat panersernagit aneerasaartarfimmi manisivimmi errortatit panersersinnaavatit (manisivik aalajangerlugu nivinngarsinnaavat).

 • Errorsivinnik assigisaanillu pisiniaraangavit taarsigassaappalatuunniit nukissiuutinik atuinerat takusakkit. Eqqaamallugu errorsivik erruivik panersaavillu VVS-imit ilinniarsimasumit akuerisaasumit ikkussuunneqassammata.

Imermik atuineq

 • Erruivimmik pisinermi - A+-mik ilisarnaatillit imermik atuinikinnerit, aamma ECO programmitallit toqqartakkit.

 • Puugutaasat erruivimmut ikinnginneranni nerisassat sinneri imermik kuutsitsiviginngikkaluarlugit piiarsinnaavatit, filterilli eqqiakulanissaa eqqaamallugu.

 • Erruivimmik pisinermi - A+-mik ilisarnaatillit imermik atuinikinnerit, aamma ECO programmitallit toqqartakkit.

 • Errorsigaangavit siuliinaveersaartarit errorsinermilu qaqorsaatit ikinnerusut atukkit, tassami Nuummi imeq kalkikitsuuvoq.

 • Kigutigissarninni imeq kuutsikkunnaartaruk.

 • Erngup qorlorfii imaluunniit anartarfik uffarfilluunniit kusernersut nakkutigikkit, iluarsagassaqarsimappammi imermut akiligassaq annertoorujunngorsinnaavoq.

Innaallagiamik atuineq

 • Qullernik EL pærinillu pisinermi - nioqqutissat LED-it toqqartakkit.

 • Panersaavimmik pisinermi - A+-mik ilisarnaatilimmik toqqaagit.

 • Ikkuffiit qaminngatittakkit, innaallagiamut atortut innaallagiamik atuisarput qaminngagaluaraangamilluunniit (standby mode).


Kiassarnermik atuineq

 • Kiassaatit tamaasa akunnattumut, 2-mut 3-mulluunniit inissikkit, akikinneruvoq!

 • Danfoss termostatit pillugit UANI paasisaqarnerugit (PDF-imut linki, 2017 Din bedste ven Danfoss Termostater DK)

 

Siunnersuutit 10-it sipaarutaasinnaasut

Ikuallanneq - unnuami eqqissillutit sinittarit

 • Tummeraqarfinni qimaaffissiat torersuutinneqassapput. Aqquserngit pisuinnaallu aqqutaat torersuutinneqassapput, upalungaarsimasut biilit qatserussuit atorlugit isersinnaaniassammata.

 • Illit isumannaatsuunissat pillugu putsumut kalerrisaarut ikkunneqarsimavoq. Putsumut kalerrisaarut siggaaraqattaalerpat batteriia taarseruk.

 • Inissianni slangimik qatseruteqarpoq, taannalu uffarfimmi igaffimmiluunniit inissisimavoq. Ukiumut ataasiarluni misilittartarneqartassaaq. Siaaruk imerlu kuutsillugu, anerasaartarfikkut kuutsissinnaavat.

 • Aalap milluaasua filtereqarpoq, taannalu minnerpaamik ukiumut ataasiarluni peeriarlugu eqqiarneqartassaaq.

 • Naneruutit, pingaartumik juullimut pinnersaatit sianigikkit, ikuallajasoorujussuusinnaammata.

Qimaaffissiat pinaveersaartitsinerlu

Ikuallannerit ulorianarput inuunermillu naleqarsinnaalluni. Taamaammat ikuallattoqannginnissaa anguniarlugu tamatta:

 • Illup iluani pujortarnaveersaassaagut naneruutinillu ikumatitsineq killilersimaassallugu.

 • Ikuallajasut soorlu benzin, flaskegassi qummoroortartullu uninngasuutigissanngilavut.

 • Aneerasaartarfimmi grillerineq silamilu ikumaartitsinerit nakkutigikkit.

Ikuallattoqartillugu ikuallattoq qamisarniarneqassaaq inissiarsuarmiittullu qimagussortinneqassallutik:

 • Upalungaarsimasunut oqarasuaammut 112-imut sianerit.

 • Ajornanngippat inissianni innerit annikinnerusut slangi qatserut atorlugu qamitikkit.

 • Inissiap ilua tummeraqarfiillu pujorpata natermi paarngorit, natermimi pujoqannginnerusarpoq.

 • Tummeraqarfinni ikuallattoqartillugu inissiamut matu matussavat, inissiaq aneerasaartarfeqarpat aneerasaartarfimmut anillassaatit aneerasaartarfiullu matua matullugu. Aneerasaartarfimmi igalaalluunniit eqqaanni upalungaarsimasut tummeqqerlutik aggernissaat utaqqikkit.

Eqqakkanut aqqut sianigiuk

Kuuffiit anartarfimmeersut, errorfimmeersut natermi kuuffiit kiisalu igaffiup kuuffianeersut tamarmik imermut atassuteqarput, taakkulu ataatsimoorlutik imermik Imaarsaateqarfikkoortarput imaanullu naggataatigut kuutsittarlugu. Taamaattumik anartarfiit kuuffii, kuuffiillu allat imassarinngisaannik eqqaaviginaveersaartakkit.

MARLUSSUINNAAT ANARTAFIKKOORTINNEQARSINNAAPPUT
TASSAASUT ILLIT NAMMINEQ TIMIVIT IGITASSAI, EQUUTISSIARLU.

Ajoqutaasut arfineq marluk ukuusut:
 1. Qitsup inaaneersut sioqqat
 2. Erruutit / Asaatit
 3. Nutsat
 4. Nangit / Nalequttat
 5. Siutinut saliutit
 6. Iisartakkat
 7. Allarutissiat arrortikkuminaatsut

Eqqagassat - atoqqeeqataagit

 

 • Savimerngit Kommunip eqqagassanik tigooraavianut tunniunneqarsinnaapput.

 • Igalaamerngit Kommunip eqqagassani tigooraavianut tunniunneqarsinnaapput.

 • Angerlarsimaffimmi eqqagassat containerimut eqqaavimmut iginneqassapput, puussiap matulluarnissaa eqqaamallugu.

 • Eqqagassat angisuut AATSAAT aaneqarnissaat pillugu allagarsiissoqarsimappat silamut ilineqarsinnaapput. Inissiarsuarmi eqqagassanut angisuunut toqqorsiveqarpat, eqqagassat angisuut toqqorsivimmut ilineqassapput.

 • Batteriit tassaapput eqqagassat ulorianartut, Kommunillu eqqagassanik tigooraavianut tunniunneqassapput.
 • Elektronikkit pisiffiginikuusamut imaluunniit Kommunip eqqagassanik tigooraavianut tunniunneqassapput.